ریاست

آقای دکترمحمدرضا ریگی
استادیار خاکشناسی گرایش شیمی و آلودگی
دانشگاه تهران

تلفن: 37630096-054
نمابر: 37630093-054
رایانامه: rezarigi@gmail.com


 

 جناب آقای دکتر محمد رضا ریگی دارای مدرک دکترای خاکشناسی با گرایش شیمی و آلودگی خاک از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان دارای22 مقاله چاپ شده در مجلات علمی و کنگره ها می باشند.ایشان متولد شهرستان سراوان هستند دوران تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را دراین شهرستان سپری کردند.  مدرک کارشناسی در رشته خاکشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز درسال( 1379-1375) و مدرک کارشناسی ارشد در رشته شیمی و حاصلخیزی خاک را در دانشگاه شیراز در سال (1382-1379) و مدرک دکتری در رشته ، شیمی و آلودگی خاک را در دانشگاه تهران  ، (1393-1388) دریافت کرد.
 
  • سوابق اجرایی:
  • معاون فرهنگی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی سراوان (1386-1384)
  • معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی سراوان (1388-1386)
  • مدیر طرح و برنامه مجتمع آموزش عالی سراوان( 1393 تاکنون)
  • سوابق تدریس:
  •  دانشگاه شیراز
  •  دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
  • مجتمع آموزش عالی سراوان
  • راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
  • 11 پایان نامه کارشناسی ارشد