هیات امنا

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا

وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا جناب آقای دکتر منصور غلامی
مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
معاون محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقاي دكتر احمد اکبری
رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امنا جناب آقاي دكتر علیرضا بندانی
نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمن
رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان جناب آقای دکتر محمد رضا ریگی
عضو محترم هیات امنا حضرت آیت ا... حاج آقا عباسعلی سلیمانی
عضو محترم هیات امنا جناب آقای دکتر سورنا ستاری
عضو محترم هیات امنا جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
عضو محترم هیات امنا جناب آقای دکتر حبیب ا... دهمرده
عضو محترم هیات امنا جناب اقای مهندس دانیال محبی نیا
معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر دُر محمد کردی تمندانی
عضو محترم هیات امنا جناب آقای غلام سرور نوتی زهی

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی هیأت امنا

ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امنای دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا بندانی
ریاست محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر احمد اکبری
نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جناب آقای دکتر علی الهیار ترکمن
ریاست محترم مجتمع آموزش عالی سراوان جناب آقای دکتر محمد رضا ریگی
مدیر کل محترم بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خانم دکتر ناهید پور رستمی
معاونت محترم مرکز در امور هیات های امناء جناب آقای دکتر سعید رضایی

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیأت امنا

نماینده محترم ولی فقیه در استان، امام جمعه معزز زاهدان و عضو کمیسیون دائمی دانشگاه سیستان و بلوچستان حضرت آیت ا... حاج آقا عباسعلی سلیمانی
مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
معاون محترم محیط طبیعی ریاست سازمان محیط زیست جناب آقای دکتر احمدعلی کیخا
معاون محترم عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر باقر کرد
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر جعفر ولی زاده