با حکم ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان سه تن از مدیران گروه های آموزشی منصوب شدندبا حکم دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان سه تن از مدیران گروه های آموزشی منصوب شدند

 

به گزارش روابط عمومی، دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران گروه قبلی، سرکار خانم دکتر وحیده عبدالهی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی طبیعت و مدیریت و کنترل بیابان، آقای دکتر احمدرضا شاهرخی قطب آبادی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی گیاهپزشکی و ترویج و آموزش کشاورزی، سرکار خانم مهندس سمیرا ریکی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی سراوان منصوب نمود.
 
متن حکم این عزیزان به شرح ذیل می باشد:
امید است به یاری خداوند متعال و با درایت، توان علمی و تجربی خود و با بهره گیری و همفکری و همیاری اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان در پیشبرد اهداف عالیه مورد نظر در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی این مجتمع موفق و موید باشید توفیق روز افزون شما را از ایزد منان خواستارم.
 

 

يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩ ١٦:٠٩ ٥٦٣ 250


خروج