اخبار > کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)آدرس وب سایت همایش کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)

 

دوشنبه ٢٤ تير ١٣٩٨ ٠٨:٤٨ ١٩٤ 218


خروج