انتصاب سرکار خانم دکتر راضیه گلدرزهی بعنوان سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی مجتمع آموزش عالی سراوانطی حکمی از سوی دکتر محمد رضا ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان، سرکار خانم دکتر راضیه گلدرزهی به عنوان "سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی" منصوب گردید

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، طی حکمی از سوی دکتر محمد رضا ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان، سرکار خانم دکتر راضیه گلدرزهی به عنوان "سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی" منصوب گردید.

در متن این حکم آمده است:

امید است به یاری خداوند متعال و با درایت، توان علمی و تجربی خود و با بهره گیری و همفکری و همیاری اعضای محترم هیات علمی و کارکنان در پیشبرد اهداف عالیه مورد  نظر در راستای ارتقای سطح علمی و آموزشی این مجتمع موفق و موید باشید توفیق روز افزون شما را از ایزد منان خواستارم%

 

سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٩٩ ١٣:٠٠ ٦١٦ 290


خروج