اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی در خصوص ثبت نام دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسی سال تحصیلی 1401-1402مرحله مغایرت اطلاعات 

 

دریافت فایل pdf اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی در خصوص ثبت نام دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسی سال تحصیلی 1401-1402 مرحله مغایرت اطلاعات

 

دوشنبه ٢٣ آبان ١٤٠١ ١٧:٢٤ ١٦٩٥ 137


خروج