بازدید مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه های عمرانی سایت جدید پردیس مجتمع


مدیرکل طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه های عمرانی سایت جدید پردیس مجتمع بازدید به عمل آورد

1401/بهمن/10

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها