انتصاب آقای دکتر مجید جعفری عضو هیأت علمی مجتمع به عنوان رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی در استان سیستان و بلوچستان


طی حکمی دکتر مجید جعفری عضو هیأت علمی و معاونت آموزشی مجتمع، به عنوان رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی در شاخه استانی سیستان و بلوچستان منصوب گردید

1400/مهر/26

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها