اطلاعيه ثبت نام


ضمن تبريك قبولي خدمت پذيرفته شدگان محترم به اطلاع مي رساند جهت ثبت نام غير حضوري از تاريخ 1400/07/07 لغايت 1400/07/12 به آدرس www.golestan.saravan.ac.ir مراجعه نماييد. جزئيات ثبت نام متعاقبا اعلام مي گردد.

1400/مهر/4

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها